برچسب: فروش اسب ترکمن در قشم

  • فروش اسب در قشم

    فروش اسب در قشم

    فروش اسب در قشم فروش اسب در قشم فروش اسب در قشم به طور معمول ، رابطه فال و مادر آن در طول یک یا دو روز تقویت می شود. فروش اسب در کیش و فاصله بین جفت جزئی ناچیز باقی می ماند (بعداً ، با پیشرفت کف ، پیوند نزدیک بتدریج آرام می شود […]