برچسب: فروش اسب عرب در نیشابور

  • فروش اسب در نیشابور

    فروش اسب در نیشابور فروش اسب در نیشابور فروش اسب در نیشابور به اسبها آموخته شد كه با ارائه یك نشانه دیداری یا شنوایی به شیوه ای خاص پاسخ دهند تا از ایجاد شوك الکتریکی خفیف خودداری كنند. فروش اسب در مشهد برخی از اسبها روزانه تمرین می کردند ، گروه دوم هفته ای دو […]