برچسب: فروش اسب کرد در سرعین

  • فروش اسب در سرعین

    فروش اسب در سرعین یک چهره سفید، شعله‌ای اغراق‌آمیز است که قسمت زیادی از چهره اسب‌ها را پوشانده است. * یک علامت سفید بین پره‌های بینی است (شکل ۲.۴). پوزه سفید پوست سفید پوست و بینی را توصیف می‌کند. لب بالایی سفید / زیر پوست لب – سفید در لبه لب‌ها. یک چشم دیواری، چشمی […]